Zkoumáme polymerní optické prvky

Výzkum a vývoj technologie polymerních optických vlnově selektivních prvků pro informatiku a senzoriku (2011-2013, MPO/FR)

pl589883-hard_polymer_cladding_optical_fiber_hpcfProjekt je zaměřen na návrh technologií pro optické integrované obvody realizované na polymerech (SU8, PMMA, PMMI, NOA a dalších.) a jejich využití pro konstrukci optických struktur pro informatiku a senzoriku (např. sítě PON-FTTH nebo senzory v letecké technice). Cílem je realizace a zavedení výroby průmyslového vzoru polymerní vlnově selektivní optické rozbočnice a senzoru teploty, případně tlaku, s Braggovskou nanomřížkou. Základem je nová unikátní technologie přípravy optických polymerních kanálkových vlnovodů s optickou nanomřížkou, jejíž hlavní výhodou je rychlá a cenově dostupná výroba. Planární optické struktury budou navrhovány s využitím programů RSoft. U realizovaných struktur budou stanoveny technické podmínky a parametry včetně dlouhodobé časové stability. Časová stabilita parametrů použitých polymerních struktur se pohybuje podle našeho měření v rozmezí 105 až 106 hodin.