Spolupráce v rámci ČR

collaboration

Katedra mikroelektroniky v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné dlouhodobě spolupracuje s řadou fakult ČVUT a dále s řadou dalších českých vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR. Pokud se týká pedagogiky, v první skupině existuje rozsáhlá a těsná spolupráce zejména s fakultou strojní a s fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT (elektronika, optoelektronika, mikrosystémy). Z jiných vysokých škol je v pedagogické oblasti nejrozsáhlejší spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně (elektronika, mikroelektronika), nezanedbatelné jsou však i spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou (optoelektronika, mikrosystémy), Technickou univerzitou v Ostravě (elektronika) a Karlovou univerzitou, konkrétně její Matematicko-fyzikální fakultou (elektronika, optoelektronika).

V oblasti vědecko-výzkumné probíhá úzká dlouhodobá spolupráce opět zejména s fakultou strojní a s fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou (elektronika, optoelektronika, mikrosystémy), některými ústavy VŠCHT Praha (optoelektronika, senzory). Z ústavů Akademie věd ČR pak existuje tradiční rozsáhlá spolupráce především s Ústavem radiotechniky a elektroniky (elektronika, optoelektronika) a dále s Fyzikálním ústavem (elektronika, optoelektronika, senzory).


Zahraniční spolupráce (akademické)

Katedra mikroelektroniky v rámci realizace svých pedagogických i vědeckých programů spolupracuje i s řadou zahraničních vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí. V pedagogické oblasti jde jednak o dlouhodobou výměnu pedagogických zkušeností ve vybraných specializacích a dále o realizaci různých mezinárodních programů na další zdokonalování vzdělávání studentů i učitelů (např. programy TEMPUS, SOCRATES aj.). Mezi tradiční partnery v první z uvedených oblastí patří především Slovenská technická univerzita v Bratislavě. V druhé oblasti jsou partnery např. Bournemouth University, Bournemouth (UK), University of Hull, Hull (UK), University of Derby, Derby (UK), Leeds Metropolitan University, Leeds (UK), Institut National Polytechnique de Grenoble, Grenoble (F), Hogeschool West-Brabant, Gent (B) Hogeschool Breda (NL).

Pokud se týká vědecko-výzkumné spolupráce, jako partneři figurují jednak některé vysoké školy, s kterými spolupracuje K334 i v oblasti pedagogické, některé další university a dále pak různé univerzitní i další vědecké a výzkumné instituce a ústavy. Mezi nejdůležitější patří např. University of York, York (UK), Delft University of Technology, Delft (NL), UMIST, Manchester (UK), IMEC Leuven (B), Tandem Dynamitron Laboratorium, Ruhr Universität Bochum, Bochum (D), Power Electronics and Devices Group, Centre Nacional de Microelectronica, Barcelona (E), AIM Center for Application of Ion Beams in Material Research, Forschungszentrum Rossendorf, Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Dresden (D), Philips Semiconductors, Nijmegen (NL). Spolupráce se týká zejména řešení některých problémů z oblasti elektronických součástek, mikroelektroniky a senzorů.


Partnerské instituce

Pedagogická spolupráce

 • Leeds Metropolitan University, Leeds (U.K.)
 • Bournemouth University, Poole (U.K.)
 • University of Hull, Hull, (U.K.)
 • York university, York, (U.K.)
 • Institut National Polytechnique de Grenoble, Grenoble (F)
 • University of Derby, Derby (UK)
 • Hogeschool West-Brabant, Gent (B)
 • Hogeschool Breda (NL)
 • STU FEI Bratislava (SK)
 • VUT FEI Brno (CZ)  Technical University of Brno – Department of Microelectronics
 • TU VŠB Ostrava (CZ)

Vědecko-výzkumná spolupráce

 • Tandem Dynamitron Laboratorium, Ruhr Universität Bochum, Bochum (D)
 • Centre Nacional de Microelectronica, Barcelona (E)
 • AIM Center for Application of Ion Beams in Material Research
 • Forschungszentrum Rossendorf, Institute of Ion Beam Physics and Materials Research, Dresden (D)
 • Philips Semiconductors, Nijmegen (NL)
 • Motorola, European Semiconductor Group
 • IMEC Leuven (B)
 • ABB Lenzburg (CH)
 • SILVACO International (USA)
 • KHBO Oostende (B)
 • University of York (GB)
 • UMIST Manchester (GB)
 • Delft University of Technology (NL)
 • University of Lund (S)
 • ASICentrum Ltd. Praha (CZ)
 • ICM Ltd. Praha (CZ)
 • Vysoká škola chemickotechnologická Praha (CZ)
 • Ústav radiotechniky AV ČR, Praha (CZ)
 • Fyzikální ústav AV ČR, Praha (CZ)
 • Jablotron Ltd. Jablonec (CZ)
 • ON Semiconductor Rožnov pod Radhoštěm (CZ)
 • Polovodiče Inc. Praha (CZ)
 • DATTEL Ltd. Praha (CZ)
 • INPG
 • TIMA Grenoble (F)
 • EÚ AV SK Bratislava (SK)

Spolupráce s průmyslem

Probíhá zejména s výrobci polovodičových součástek a integrovaných obvodů. Mezi nejvýznamnější z nich patří:

 • ABB Semiconductors AG, Lenzburg, Švýcarsko.
 • Návrh postupů pro iontové ozařování výkonových polovodičových diod s rychlou komutací včetně počítačové simulace
 • Siemens, Infineon, Mnichov, Německo. Návrh postupů pro iontové ozařování tyristorů LTT včetně počítačové simulace
 • ST Microelectronics, Mnichov, Německo. Testování integrovaných obvodů v BCD technologii
 • Polovodiče a. s., Praha. Vývoj technologií výkonových polovodičových součástek a počítačové simulace
 • TESLA Sezam, a. s., Rožnov pod Radhoštěm. Počítačová simulace integrovaných struktur. Vývoj technologií polovodičových struktur
 • CertiCon a.s., Praha. Spolupráce v návrhu integrovaných obvodů
 • CADENCE, USA. Podpora návrhového centra integrovaných obvodů, senzorů a mikrosystémů na FEL ČVUT Praha

Členství v evropských organizacích

 • EUROCHIP – Appl. No. 4006 – Členství od 1993 do 9/1995
 • EUROPRACTICE – Členství od 10/1995
 • EUROEAST PROJECT – Členství od 4/1995 do 3/1997
 • NEXUS – Členství od 1995 do současnosti
 • Jsme členem Cadence Academic Network

Za obsah odpovídá: Miroslav Husák