Propagační video katedry mikroelektroniky


Od historie po současnost katedry mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze


Workshop “Mikroelektronika v ČR” 2013


Workshop “Mikroelektronika v ČR” 2012


Realizační projekt mikroelektroniky – propagační video pro popularizaci oboru – 1980


Video z konference “Mikroelektronika včera a dnes” – 12.2.2009


Návštěva studentů FEL na veletrhu EmbeddedWorld 2014


Propagační video o výuce


Prezentační materiály katedry mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze:

Za obsah odpovídá: Vladimír Janíček