Katedra mikroelektroniky (K13134) je součástí elektrotechnické fakulty (FEL), jedné z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT v Praze). Byla založena v lednu 1977. Během doby její existence překročil počet absolventů oboru se specializací mikroelektronika číslo 1000, mnozí z nich později obhájili titul Ph.D. nebo Dr.Sc..

Katedra zajišťuje předměty v bakalářské, inženýrské, doktorské a U3V etapě studia.
Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi a komerčními subjekty po celém světě.