BTL bastlírna

Slavnostní otevření “BTL bastlírny” na katedře mikroelektroniky

V pátek 24. listopadu 2023 se na katedře mikroelektroniky slavnostně otevřela nová laboratoř zaměřená na podporu výuky elektroniky a realizaci studentských projektů, jejíž realizace byla iniciována a podpořena firmou BTL Medical Technologies s.r.o.  Otevření se zúčastnil Ing. Tomáš Drbal, technický ředitel skupiny BTL, která elektrofakultě darovala přístrojové vybavení v celkové hodnotě přesahující milion Kč. Nově otevřená laboratoř poskytuje studentům prostředí pro komplexní vývoj, návrh a realizaci elektronických projektů, včetně ročníkových, bakalářských, diplomových a disertačních prací. Laboratoř je vybavena pracovištěm pro výrobu jednostranných a oboustranných plošných spojů s využitím CNC frézky, pracovištěm pro pájení a optickou kontrolu, 3D tisk konstrukčních prvků, špičkově vybavenými pracovišti pro elektrická měření a diagnostiku a inovativními zdravotnickými přístroji firmy BTL Medical Technologies s.r.o.

Spolupráce Fakulty elektrotechnické ČVUT a společnosti BTL Medical Technologies s.r.o. vytváří prostředí, kde studenti mohou efektivně rozvíjet své dovednosti a získávat praktické zkušenosti s moderními technologiemi na úrovni, se kterou se setkají v průmyslové praxi. Tato iniciativa posiluje propojení mezi akademickým světem a průmyslem, což přispívá k celkovému rozvoji technického vzdělání a inovací v oboru elektrotechniky.