Zde najdete informace ohledně zakončení studia, průběhu zadávání závěrečných prací (BP a DP) a předpisů pro jejich vypracování.


Bakalářské studium


Magisterské studium


Doktorské studium


Obhájené závěrečné práce

Připravujeme seznam obhájených závěrečných prací.


Za obsah odpovídá: Lubor Jirásek