Vědecko-výzkumná činnost se orientuje na několik odborných oblastí: profesionální návrh integrovaných obvodů analogových i digitálních, návrh a aplikace mikrosystémů, mikrosenzorů a mikroaktuátorů, systémů pro generování energie pro elektroniku typu Energy harvesting, vývoj nových technologií pro polovodičové struktury na materiálech GaN, diamant, zpracování signálů, bezdrátový přenos dat ze senzorů a k aktuátorům, řízení činnosti mikrosystémů, spolehlivostní inženýrství, analýza zapojení integrovaných obvodů a součástek, vývoj nových elektronických elementů s podporou termo-mechanických modelů (LED žárovky), vývoj komponent pro inteligentní budovy, automobilový průmysl, návrh senzorů a senzorových systémů pro monitorování životního prostředí, vývoj testovacích metod a sestav, vývoj systémů se zvyšováním spolehlivosti, zlepšeným chlazením a zvyšováním účinnosti pro průmyslové aplikace, hodnocení spolehlivosti, vývoj systémů pro vzdálený monitoring (např. kvality ovzduší) s modulární komunikační jednotkou, vývoj senzorových nodů pro IoT s autonomním halkalı escort napájením typu energy harvesting, analýza vlastností používaných materiálů a kompatibility materiálové základny.

 

Výzkumné aktivity

 • Struktury integrovaných obvodů, mikrosystémů (senzorů, aktuátorů)
 • Zpracování signálů (senzory a aktuátory)
 • Vývoj nových technologií pro polovodičové struktury s materiály GaN, diamant
 • Spolehlivostní inženýrství pro průmyslové aplikace
 • Analýza zapojení integrovaných obvodů a součástek
 • Vývoj senzorových nodů pro IoT s autonomním napájením
 • Vývoj nových elektronických elementů s podporou termo-mechanických modelů
 • Vývoj testovacích metod a sestav
 • Analýza vlastností používaných materiálů a kompatibility materiálové základny
 • Energy harvesting a bezdrátový přenos energie
 • Tištěná elektronika a senzory
 • Senzory plynů na diamantu a piezoelektrických materiálech

 

Projekty

 • Husak, M: GaN-for-Advanced-Power (GaN4AP), no. 101007310-2, ECSEL-2020-1-IA, 2021 – 2024
 • Husak, M.: Smart Access Control for Smart Buildings (SACON), Eureka-Eurostars, 7D19001, 2019-2022
 • Zvánovec (Husák): MEMS ESO – MEMS sensory s optickým snímáním, TAČR TH03010205, 2018-2021
 • Husak, M: Energy for Smart Objects (EnSO), No. 692482, H2020-ECSEL-2015-2-IA, 2016 – 2019
 • Husak, M: Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power (WInSiC4AP), no: 737483-2, H2020-ECSEL-2016-1-RIA, 2017-2020
 • Husak, M: Consumerizing Solid State Lighting (CSSL), 120219, 7-FP EU ENIAC, 2010-2012
 • Husak, M: Materials for Robust Gallium Nitride (MorGaN), FP7-NMP-2007-LARGE-1/CP-IP-214610, 2008 – 2012
 • Husak, M: Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických (MAK), Ext. číslo: VG20102015015, MV ČR, 2010 – 2015 (český)

 

Publikace

 • Laposa, A.; Kroutil, J.; Davydova, M.; Taylor, A.; Voves, J.; Klimsa, L.; Kopecek, J.; Husák, M. Inkjet Seeded CVD-Grown …Gas Sensor …, IEEE Sensors J., 2020, 20(3), 1158-1165. ISSN 1530-437X.
 • Kotě, V.; Kubačák, A.; Vacula, P.; Jakovenko, J.; Husák, M., Automated pre-placement phase as a part of.., VLSI J.,2018, 6318-30. ISSN 0167-9260.
 • Kroutil, J.; Laposa, A.; Voves, J.; Davydova, M.; Náhlík, J.; Kulha, P.; Husák, M. Performance Evaluation of Low-Cost Flexible Gas Sensor, IEEE Sensors J. 2018, 18(9), 3759-3766. ISSN 1530-437X
 • Kulha, P. Kroutil, J., Laposa,A., Procházka,V., Husák, M., Quartz Crystal Microbalance Gas Sensor…, of Electrical Engineering. 2016, 67(1), 61-64. ISSN 1335-3632
 • Bouřa, A., P. Kulha A M. Husák. Wirelessly Powered High-Temperature …, Metrology and Measurement Systems. 2016, 23(No. 3), 437-449. ISSN 0860-8229
 • Vacula, P.; Vacula, M; Husák, M., Transistors with Octagon Waffle Gate…, United States of America. Patent US20180342504. 2018-11-29.

 

Kontakt

Vedoucí vědecko-výzkumné skupiny:  Miroslav Husák

 

Členové skupiny:

Bouřa A., Foit J., Husák M., Jakovenko J., Jirásek L., Kroutil J., Laposa A., Novák J., Teplý T., Janíček V., Kočí M., Urban M., Jirsa J.,

Za obsah odpovídá: Miroslav Husák