led-board-e1460975337282-199x200

cracks-249x200

Vědecko-výzkumná činnost skupiny Integrované obvody a mikrosystémy se orientuje jednak na profesionální návrh integrovaných obvodů analogových i digitálních a dále na návrh a aplikace mikrosystémů, tj. mezioborovou problematiku. Pro návrh IO využívá výkonné pracovní stanice PC se světovými standardy software. V oblasti mikrosystémů se zaměřuje zejména na vývoj teplotních senzorů, tlakových senzorů, speciálních struktur pro akcelerometry určené pro vysoké teploty, vývojem mikrosenzorů a mikrosystémů pro biomedicínské účely (ISFETy, struktury pro měření biopotenciálů, teplotní senzory oddolné EMC, apod.), aplikacemi energy harvestingu. Jsou zde řešeny problémy spojené s napájením mikrosystémů (integrované mikrozdroje), bezkontaktní přenos senzorových signálů, struktury inteligentních senzorů a mikrosystémů, návrh a modelování MEMS struktur. Byli zde navrhovány a realizovány elektronické průtokoměry, integrované struktury pro měření rychlosti a směru proudění větru, bezkontaktní integrované mikrosystémy pro měření tlaku. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou zaměřené zejména do oblasti biomedicíny, životního prostředí, ale i pro účely regulace, automatizace a pro telekomunikační a informační účely, zabezpečovací systémy a další.

Výzkumné aktivity

  • Struktury polovodičových struktur mikrosystémů
  • Zpracování signálů senzorů a bezdrátové přenosy
  • Řídící senzorové jednotky
  • Biomedicínské, teplotní, tlakové senzory a průtokoměry
  • Energy harvesting a bezdrátový přenos energie

Projects

 

Contact

research group leader:  Miroslav Husák

Členové skupiny:

M. Husák, J. Jakovenko, Z. Burian, L. Jirásek, J. Novák, V. Janíček, A. Bouřa, T. Teplý, T. Vítek, J. Kroutil, A. Laposa.

Responsible person: Miroslav Husák