Present projects:

  • Husák, M.: Energy for Smart Objects (16–19, H20 692482-2)
  • Hazdra, P.: Výkonová elektronika na bázi technologie karbidu křemíku pro energeticky úsporná zařízení (14–17, OK7X NMP3-LA-2013-604057)
  • Prajzler, V.: Aktivní a kompatibilní senzorové prvky pro řádové zlepšení citlivosti standardních ramanových fotometrů převážně určené pro oblast životního prostředí (14–17, TA04021007)
  • Prajzler, V.: Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury (15–18, TH01020276)
  • Husák, M.: Mikro-nano-optoelektronické struktury, součástky a systémy (MiNa) (14–16, SGS SGS14/195/OHK3/3T/13)
  • Procházka, V.: Vývoj biosenzoru s vrstvami nanokrystalického diamantu pro měření vlastností živých buňek (15–16, SGS SGS15/159/OHK3/2T/13)

Responsible person: Pavel Hazdra