laposa_fAlexandr Laposa

Ing., Ph.D.

Tel_office: +420-22435 2265

Tel_lab: +420-22435 2211

Fax: +420-22431 0792

E-mail: laposale(at)fel.cvut.cz

Místnost (Room): Praha, Technická 1902/2, místnost: A3-220 / C3-s142b

https://fel.cvut.cz/cs/fakulta/lide/493-alexandr-laposa

https://usermap.cvut.cz/profile/0c6b7492-74c7-45d6-bb97-a00e23b2536c


 Výuka (Teaching)

B2B34SEE – Senzory v elektronice

BAB34BMS – Biomedicínské senzory

BAB34BSP – Biomedicínské sensory prakticky

BAB34MNS – Mikro a nanosystémy pro biomedicínu

B2M34MST – Mikrosystémy

A5M34ELE – Elektronika

Semestrální projekty – aktuální témata

Závěrečné práce (aktuální seznam ČVUT DSpace)

2014 BP Skřivánek Vojtěch: Detekce plynů spektrometrickou metodou v IR oblasti, Gas detection by spectrometric method in the IR region (pdf)
2014 DP Nemazal Jan: Přenosný detektor plynů, Portable gas detection monitor (pdf)
2014 DP Ládyš Martin: Senzory plynů s nanostrukturními tenkými vrstvami, Gas sensors based on nanostructured thin layers (pdf)
2015 BP Jirsa Jakub: Vícekanálový přenosný detektor plynů s infračerveným senzorem, Multigas portable gas monitor with infrared sensor (pdf)
2015 BP Kopecký Ivo: Model technologického procesu řízený pomocí PLC, Model of the controlled technological process using PLC (pdf) takipçi satın al instagram
2016 DP Záveský Marek: Příprava a charakterizace tištěných elektronických struktur, Preparation and characterization of printed electronic structures (pdf)
2017 BP Povolný Vojtěch: Příprava organických a tištěných elektronických součástek, Preparation of organic and printed electronic devices (pdf)
2017 BP Shevchenko Ilona: Příprava a charakterizace organických elektronických součástek, Preparation and Characterization of Organic Electronic Devices (pdf)
2019 BP Dobeš Dalibor: Tištěné RC a RLC obvody, Inkjet printed RC and RLC circuits (pdf)
2019 BP Chvalina Milan: Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech, Flexible hybrid printed electronics (pdf)
2019 DP Povolný Vojtěch: Tištěné tenkovrstvé kapacitory na flexibilních substrátech, Inkjet printed thin film capacitors on flexible substrates (pdf)
2020 BP Petr Voborník: Charakterizace antiferomagnetických materiálů, Characterization of Antiferromagnetic Materials (pdf)
2020 DP Martin Murárik: Aplikace intenzivního pulzního světla v tištěné elektronice, Application of Intense Pulsed Light in Printed Electronics (pdf)
2021 DP Dalibor Dobeš: Tištěné elektrochemické senzory, Printed Electrochemical Sensors (pdf)
2021 BP Kamila Sedláková: Cyklická voltametrie pro senzorové aplikace, Cyclic Voltammetry for Sensor Applications (pdf)
2021 BP Iakov Elistratov: Ramanova spektroskopie organických polovodičů, Raman Spectroscopy of Organic Semiconductors(pdf)
2022 BP Edl Martin: Přípravek pro mechanické testy flexibilních plošných spojů, Flexible Printed Circuit Board Mechanical Test Fixture (pdf)
2022 BP Daria Pecheritca: Planarní elektrochemické senzory, Planar Electrochemical Sensors (pdf)
2022 DP Petr Voborník: Charakterizace polovodičových materiálů, Characterization of Semiconductor Materials (pdf)

Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Mikrosystémy (Member of Microsystems Group at the Department)

  • Laboratory of Nanoelectronic Technologies
  • Czech Science Foundation Grant No. 22-04533S Printed heterogeneous gas sensor arrays with enhanced sensitivity and selectivity
  • Czech Science Foundation Grant No. 20-11140S Essential Elements of Diamond Power Electronics
  • Student Grant Competition of CTU Grant No.: SGS20/176/OHK3/3T/13 Electron Devices Based on a Modern Materials, Thin Films and Nanostructures
  • Operation Programme Research, Development, and Education co-financed by the European Community, in part by the Ministry of Education Czech Republic Grant No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778 Centre of the Advanced Applied Natural Sciences
  • EU Project H2020 No. 101007310 GaN for Advanced Power Applications

Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S, SCOPUS, ResearchGate, GoogleScholar) (Publications)