laposa_fAlexandr Laposa

Ing., Ph.D.

Tel_office: +420-22435 2265

Tel_lab: +420-22435 2211

Fax: +420-22431 0792

E-mail: laposale(at)fel.cvut.cz

Místnost (Room): Praha, Technická 1902/2, místnost: A3-220 / C3-s142b


 Výuka (Teaching)

B2B34SEE – Senzory v elektronice

BAB34BMS – Biomedicínské senzory

BAB34BSP – Biomedicínské sensory prakticky

Semestrální projekty – aktuální témata

Závěrečné práce (aktuální seznam ČVUT DSpace)

2014 BP Skřivánek Vojtěch: Detekce plynů spektrometrickou metodou v IR oblasti, Gas detection by spectrometric method in the IR region (pdf)
2014 DP Nemazal Jan: Přenosný detektor plynů, Portable gas detection monitor (pdf)
2014 DP Ládyš Martin: Senzory plynů s nanostrukturními tenkými vrstvami, Gas sensors based on nanostructured thin layers (pdf)
2015 BP Jirsa Jakub: Vícekanálový přenosný detektor plynů s infračerveným senzorem, Multigas portable gas monitor with infrared sensor (pdf)
2015 BP Kopecký Ivo: Model technologického procesu řízený pomocí PLC, Model of the controlled technological process using PLC (pdf)
2016 DP Záveský Marek: Příprava a charakterizace tištěných elektronických struktur, Preparation and characterization of printed electronic structures (pdf)
2017 BP Povolný Vojtěch: Příprava organických a tištěných elektronických součástek, Preparation of organic and printed electronic devices (pdf)
2017 BP Shevchenko Ilona: Příprava a charakterizace organických elektronických součástek, Preparation and Characterization of Organic Electronic Devices (pdf)
2019 BP Dobeš Dalibor: Tištěné RC a RLC obvody, Inkjet printed RC and RLC circuits (pdf)
2019 BP Chvalina Milan: Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech, Flexible hybrid printed electronics (pdf)
2019 DP Povolný Vojtěch: Tištěné tenkovrstvé kapacitory na flexibilních substrátech, Inkjet printed thin film capacitors on flexible substrates (pdf)
2020 BP Petr Voborník: Charakterizace antiferomagnetických materiálů, Characterization of Antiferromagnetic Materials (pdf)
2020 DP Martin Murárik: Aplikace intenzivního pulzního světla v tištěné elektronice, Application of Intense Pulsed Light in Printed Electronics (pdf)
2021 DP Dalibor Dobeš: Tištěné elektrochemické senzory, Printed Electrochemical Sensors (pdf)
2021 BP Kamila Sedláková: Cyklická voltametrie pro senzorové aplikace, Cyclic Voltammetry for Sensor Applications (pdf)
2021 BP Iakov Elistratov: Ramanova spektroskopie organických polovodičů, Raman Spectroscopy of Organic Semiconductors(pdf)

Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Mikrosystémy (Member of Microsystems Group at the Department)

Laboratory of Nanoelectronic Technologies


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S, SCOPUS, ResearchGate, GoogleScholar) (Publications)