Výuková laboratoř D poskytuje prostor pro menší skupiny posluchačů (18 míst k sezení). Je vybavena meotarem, projektorem a projekčním plátnem. Učitelské pracoviště disponuje počítačem.

Decko

Za obsah odpovídá: Vladimír Janíček