software-stuffPři výuce a ve výzkumu využíváme software níže uvedených značek.

Cadence IC design – návrh integrovaných analogových a číslicových obvodů

Silvaco TCAD – fyzikální simulace součástek

silvaco

Quantum Wise – simulace kvantového transportu v nanostrukturách

quantumwise

LabVIEW – automatizace měřicího řetězce

ANSYS – Návrh a simulace mikrosystémů

OrCAD – návrh desek plošných spojů, simulace chování elektronických zapojení

orcad

OptSIM – simulace optických komunikací

rsoft-system-network-optsim-fig3

ModeSYS – simulace vícevidových optických komunikačních systémů

rsoft-system-network-modesys-fig1

BeamPROP – simulace průchodu paprsku optickým vláknem

beamprop-mode-converter-structure

FullWAVE – FDTD simulace na fotonických strukturách

rsoft-passive-device-fullwave-fig1

GratingMOD – návrh a analýza optických struktur

rsoft-passive-device-grantingmod-fig1

DiffractMOD – návrh a analýza optických struktur

rsoft-passive-device-diffractMOD-fig1

OptiCAD – simulace optických struktur

MainGraphics2_r1_c1

CoventorWare – návrh a simulace MEMS struktur

ISE Design Suite – VHDL návrh na FPGA

MIDE – návrh a simulace optických obvodů

Mentor Graphics – návrh a simulace integrovaných obvodů

mentor-graphics-collaborates-with-arm-on-new-designs-2

Odpovědná osoba: Vladimír Janíček