preview_20120202_013_OMW-RyszawyCílem studijního oboru elektronika je výchova a vzdělávání inženýrů elektroniky, kteří jsou schopni řešit široké spektrum problémů souvisejících s elektrotechnickým průmyslem. Pole jejich působnosti zasahuje až do takových oborů jako je např.informatika, výpočetní technika, ekologie, zdravotnictví, strojírenství, robotika atd.
Studium zahrnuje blok zahrnující nepostradatelný teoretický úvod do problematiky, který poskytuje základní vzdělání pro každého elektroinženýra, který je poté následován bloky jednotlivých specializací. Specializované bloky kladou důraz na elektronické součástky, polovodičové struktury, číslicové a analogové obvody, mikroelektroniku, návrh zákaznických obvodů, mikrokontroléry, obvody zpracování signálu, senzory, návrh elektronických zařízení, integrovanou a koherentní optiku, zdroje záření a detektory, optoelektronické aplikace a telekomunikační systémy.
Studium aplikované elektroniky a elektronických systémů má za úkol přípravu inženýrů, jejichž úkolem v praxi bude řešení problémů souvisejících s aplikacemi integrovaných obvodů a speciálních elektronických struktur a systémů, stejně tak jako návrh elektronických zařízení. Student by mě umět ovládat metody zpracování digitálního signálu a umět implementovat potřebné algoritmy pro zpracování těchto signálů do specializovaných procesorových systémů.
Volitelné předměty ve vyšších ročnících umožňují studentům individuální volbu směru jejich další specializace s ohledem na aplikace v elektronice, elektronických systémech, optoelektronice nebo fyzice polovodičů.

Témata přednášek, laboratorních cvičení a seminárních cvičení jsou volena s ohledem na co nejlepší pochopitelnost a umožňují studentům si látku i prakticky procvičit. Katedra mikroelektroniky dává studentům, zvláště těm s vynikajícími studijními výsledky, možnost uplatnit svou touhu po uplatnění nejen doma, ale také v zahraničí. Absolventům umožňuje pokračovat v doktorském studiu (Ph.D.). Věříme, že absolventi našeho oboru lehce naleznou uplatnění na trhu práce.


Zaujala vás problematika a rádi by jste obor Elektronika studovali?

Toto vám umožňuje studijní program Elektronika a komunikace.

Přihlašte se na elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Při přihlášení si zvolte studijní program EK – Elektronika a komunikace. Pro bakalářskou etapu si následně zvolte obor APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA. Pokud hodláte nastoupit rovnou do magisterské etapy, potom si zvolte obor ELEKTRONIKA.


Za obsah odpovídá: Lubor Jirásek