Laboratoř pro měření optických vlnovodných struktur (E1-102b) je laboratoř využívána především pro charakterizaci nejdůležitějších vlastností různých planárních vlnovodných struktur. Mezi základní metody, které jsou k dispozici, patří tzv. vidová spektroskopie a metoda pro měření optických ztrát.

Laboratoř pro výzkum optoelektronických součástek (E1-102b,c) je určena pro měření a testování různých optických a optoelektronických součástek, zejména optických konektorů a zdrojů a detektorů optického záření. Další vybavení poskytuje i možnost měření vlastností vybraných optoelektronických soustav a systémů.

 

Za obsah odpovídá: Václav Prajzler