Laboratoř pro měření optických vlaknových vlnovodů (E1-102b)

je laboratoř využívána pro charakterizaci optických vláken a kabelů. Dále je používána pro mření indexu lomu tenkých vrstev a planárních optických vlnovodů pomocí zařízení Metricon.

Výzkum planárních struktur a optoelektronických součástek (E1-102c)

je vybavena třemi optickými lavicemi, které jsou vybaveny přesnými mikrposuvy. První optická lavice slouží pro měření optických kanálkových vlnvodů. Druhá optická lavice je vybavena InGaAs kamerou pro měření výstupního elektromagnetického pole optikcých vlnvodných struktur. Třetí optická lavice slouží k měření optických  aktivních struktur.

Seznam přístrojového vybavení

Spektrální analyzátory

Yokogawa AQ6370C (měřící spektrální rozsah 600-1700 nm), Yokogawa AQ6373B (měřící spektrální rozsah 350-1200 nm), USB Ocean Optics 2000 (měřící spektrální rozsah 400-800 nm)

Lasery – vlnové délky : 532 nm, 633 nm, 650 nm, 808 nm, 850 nm, 980 nm, 1064 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm

široko spektrální optické zdroje

Ocean Optics HL-2000-FHSA (spektrální rozsah 360-2400 nm)

THORLABS SLS201L/M (spektrální rozsah 360-2600 nm)

Fotometry: power meter Thorlabs PM200, detektory Si – S151C (měřící spektrální rozsah 400-1100 nm), InGaAs  – S155C (měřící spektrální rozsah 800-1700 nm).

Měřící přístroje

METRICON Model 2010/M – jednovidová spektrální analyzátor

OFT-4212SM Fiber optic 4-channels optical testing system (optické zdroje 1310/1490/1550/1625 nm)

OFT-4212MM Fiber optic 4-channels optical testing system (optické zdroje 850/1300 nm)

OFT-820-POF (optické zdroje 530/650 nm)

VIS-SWIR InGaAs camera, Owl 640 II, spektrální rozsah 400-1700 nm (resolution of 640 × 512 pixels)

Optický zesilovač I.D.I.L.

MOT-940 Mini OTDR series

Za obsah odpovídá: Václav Prajzler