Laboratoř je vybavena vývojovými prostředky pro aplikaci jednočipových mikropočítačů a mikrokontrolérů a odpovídajícími měřicími přístroji pro vývoj mikroprocesorových systémů. Slouží též diplomantům pro praktickou realizaci zadání diplomových prací.

 

Za obsah odpovídá: Tomáš Vítek