Václav Prajzler

doc. Ing., Ph.D.

Tel: +420-22435 2338

Fax: +420-22431 0792

E-mail: xprajzlv(at)fel.cvut.cz


Pozice (Position)

Associate professor – Department of Microelectronics

Head of Optoelectronics Group at the Department

Výuka (Teaching)

A8M34OEP – Optoelektronika a fotonika

A0M34NFO – Návrh fotonických obvodů

B2B34OZD – Optické zdroje a detektory záření

B2M34PIO – Planární integrovaná optika

BE2M34PIOA – Planar Integrated Optics


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Vedoucí výzkumné skupiny Optoelektronika (Head of Optoelectronics Group at the Department )

Výzkum v oblasti optických planárních vlnovodů a planární integrované optiky.

Optické vláknové vlnovody pro aplikace použití v extrémních podmínkách.


PhD. Students

Current:

Petr Martínek, Jiří Šmejcký (školitel specialista)

Former:

Defended PhD Students:

Ing. Ondřej Barkman (školitel specialista), (2019) – Nové opticky aktivní struktury realizované na vlnovodu s gradientním profilem indexu lomu


Publikace (Publications)

V. Prajzler je autorem a spoluautorem mnoha vědeckých publikací: více než 80 časopiseckých prací s impakt faktorem.

V. Prajzler is the author and co-author of many scientific publications: more then 80 journal papers with impact factor.

Vybrané publikace (Selected publications)

PRAJZLER, V., V. CHLUPATÝ a M. NERUDA. Circular large core optical elastomer waveguides fabricated by using direct microdispense fabrication method. Optik : International Journal for Light and Electron Optics. 2022, 250(1), ISSN 0030-4026. DOI 10.1016/j.ijleo.2021.168348.

PRAJZLER, V. a J. ZAVŘEL. Large core optical elastomer splitter fabricated by using 3D printing pattern. Optical and Quantum Electronics. 2021, 53(6), 2249-2258. ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-021-02980-2.

PRAJZLER, V. et al. All-Polymer Silk-Fibroin Optical Planar Waveguides. Optical Materials. 2021, 114 ISSN 0925-3467. DOI 10.1016/j.optmat.2021.110932.

PRAJZLER, V. et al. Optical Polymer Waveguides Fabricated by Roll-to-Plate Nanoimprinting Technique. Nanomaterials. 2021, 11(3), 1-14. ISSN 2079-4991. DOI 10.3390/nano11030724. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2079-4991/11/3/724

PRAJZLER, V., M. NERUDA a M. KVĚTOŇ. Effects of gamma rays on elastomer multimode optical channel waveguides. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2020, 31(20), 17202-17211. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-020-04274-x.

PRAJZLER, V. et al. Optical properties of deoxyribonucleic acid thin layers deposited on an elastomer substrate. Optical Materials Express. 2020, 10(2), 421-433. ISSN 2159-3930. DOI 10.1364/OME.10.000421.

PRAJZLER, V., V. CHLUPATÝ a Z. ŠARŠOUNOVÁ. The effect of gamma-ray irradiation on bulk optical plastic materials. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2020, 31(24), 22599-22615. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-020-04772-y.

PRAJZLER, V. a V. CHLUPATÝ. Epoxy polymer optical waveguide for micro-opto-electro-mechanical systems. Microsystem Technologies. 2020, 26(9), 3029-3035. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-020-04921-7.

PRAJZLER, V., P. JAŠEK a P. NEKVINDOVÁ. Inorganic-organic hybrid polymer optical planar waveguides for micro-opto-electro-mechanical systems (MOEMS). Microsystem Technologies. 2019, 25(6), 2249-2258. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-018-4105-x.

PRAJZLER, V. et al. The properties of free-standing epoxy polymer multi-mode optical waveguides. Microsystem Technologies. 2019, 2019(25), 257-264. ISSN 0946-7076. DOI 10.1007/s00542-018-3960-9.

PRAJZLER, V. a J. ZÁZVORKA. Polymer large core optical splitter 1×2 Y for high-temperature operation. Optical and Quantum Electronics. 2019, 51(7), ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-019-1933-6.

PRAJZLER, V., M. NERUDA a M. KVĚTOŇ. Flexible multimode optical elastomer waveguides. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2019, 30(18), 16983-16990. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-019-02087-1.

PRAJZLER, V., M. NERUDA a P. NEKVINDOVÁ. Flexible multimode polydimethyl-diphenylsiloxane optical planar waveguides. Journal of materials science – materials in electronics. 2018, 29(7), 5878-5884. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-018-8560-z.

PRAJZLER, V. et al. The Investigation of the Waveguiding Properties of Silk Fibroin from the Visible to Near-Infrared Spectrum. Materials. 2018, 11(1), ISSN 1996-1944. DOI 10.3390/ma11010112. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29324711

PRAJZLER, V. et al. The evaluation of the refractive indices of bulk and thick polydimethylsiloxane and polydimethyl-diphenylsiloxane elastomers by the prism coupling technique. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2017, 28(11), 7951-7961. ISSN 0957-4522. DOI 10.1007/s10854-017-6498-1.

PRAJZLER, V. et al. Large core plastic planar optical splitter fabricated by 3D printing technology. Optics Communications. 2017,(400), 38-42. ISSN 0030-4018. DOI 10.1016/j.optcom.2017.04.070.

PRAJZLER, V., M. KNIETEL a R. MAŠTERA. Large core optical planar splitter for visible and infrared region. Optical and Quantum Electronics. 2016, 48 ISSN 0306-8919. DOI 10.1007/s11082-016-0444-y.

PRAJZLER, V. et al. Properties of the Optical Planar Polymer Waveguides Deposited on Printed Circuit Boards. Radioengineering. 2015, 24(2), 442-448. ISSN 1210-2512. DOI 10.13164/re.2015.0442.

PRAJZLER, V. et al. Optical properties of polymer planar waveguides deposited on flexible foils. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2015, 17(11-12), 1597-1602. ISSN 1454-4164.

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)

Patenty a užitné vzory (National patents)

  • ČVUT FEL K13134. Zařízení pro výrobu samonosných flexibilních polymerních optických mnohavidových planárních vlnovodů. Původci: V. PRAJZLER, M. NERUDA a P. JAŠEK. Česká republika. Patent CZ 307839. 2019-05-02. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307839.pdf
  • ČVUT. Zařízení pro výrobu samonosných flexibilních polymerních optických mnohavidových planárních vlnovodů. Původci: V. PRAJZLER, M. NERUDA a P. JAŠEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 31697. 2018-04-10.
  • ČVUT / FEL / katedra mikroelektroniky. Způsob výroby flexibilních mnohavidových optických planárních vlnovodů a zařízení k provádění tohoto způsobu. Původci: V. PRAJZLER a R. MAŠTERA. Česká republika. Patent CZ 306971. 2017-09-06. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306971.pdf
  • Katedra mikroelektroniky, ČVUT FEL. Zařízení pro výrobu flexibilních mnohavidových optických planárních vlnovodů. Původci: V. PRAJZLER a R. MAŠTERA. Česká republika. Užitný vzor CZ 30054. 2016-11-22.
  • České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Optická planární mnohavidová rozbočnice. Původci: V. PRAJZLER, M. NERUDA a V. JEŘÁBEK. Česká republika. Patent CZ 305196. 2015-04-22. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/305/305196.pdf
  • České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Optická planární mnohavidová POF rozbočnice. Původci: V. PRAJZLER a R. MAŠTERA. Česká republika. Užitný vzor CZ 28488. 2015-07-16.
  • České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ, a MPM Production, s.r.o., Praha 5 – Slivenec, CZ. Osvitová jednotka zejména pro 3D tiskárny SLA. Původci: V. PRAJZLER, P. KULHA a P. ŠILHÁNEK. Česká republika. Patent CZ 306289. 05.10.2016. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/306/306289.pdf
  • České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Optická planární mnohavidová rozbočnice. Původci: V. PRAJZLER, M. NERUDA a V. JEŘÁBEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 26976. 2014-05-26.

Projekty (Projects)

2019 – 2021, TH04020118, Technologická agentura ČR – Optical planar channel polymer waveguides for high-capacity and high-speed data transmission. (Investigator)

2019 – 2021, TH04020195, Technologická agentura ČR – Micro and nanostructured waveguides for controlled distribution of light. (Co-investigator)

2020 – 2022, SGS20/175/OHK3/3T/13, ČVUT – Integrated and Phonic Circuits and Microstructures (IFOM). (a member of the research team)

2017 – 2019, SGS17/188/OHK3/3T/13, ČVUT – Micro and nanostructures and components. (a member of the research team)

2015 – 2018, TH01020276, Technologická agentura ČR – Flexible 2D & 3D polymer photonics structures. (Investigator)

2014 – 2017, TA04021007, Technologická agentura ČR – Active and compatible sensor elements for sufficient enhancement of sensitivity of standard Raman photometers for environment analysis. (Co-investigator)

2014 – 2016, SGS14/195/OHK3/3T/13, ČVUT – Micro-nano-optoelectronic structures, components and systems (MiNa). (a member of the research team)


Obhájené závěrečné diplomové a bakalářské práce (Defended diploma and bachelor theses)

J. Zavřel: Návrh a realizace polymerních struktur pro fotonické aplikace, diplomová práce 2022.

K. Masopustová: Měření vlastností optických vláken a kabelů pro případné použití v extrémních podmínkách, diplomová práce 2022.

V. Chlupatý: Příprava a měření vlastností optických polymerních vlnovodů pro fotonické aplikace, diplomová práce 2021.

M. Zikmund: Studium vlastností optických vláken s dotací ionty erbia, bakalářská práce 2021. (udělena cena děkana)

J. Zavřel: Návrh a realizace optických struktur z nových optických elastomerů, bakalářská práce 2019.

J. Vitáček: Optické vláknové senzory, bakalářská práce 2019.

P. Jašek: Příprava a studium vlastností optických polymerních jednovidových a multividových planárních vlnovodů, diplomová práce 2018. (udělena cena děkana)

J. Zázvorka: Výroba optických polymerních struktur pomocí nových technologií, diplomová práce 2018.

M. Knietel: Optické planární struktury s možností připojení polymerních optických vláken,  diplomová práce 2017. (udělena cena děkana)

Pham Ngoc Kien: Návrh mnohavidové optické rozbočnice, diplomová práce 2012. (udělena cena děkana)

E. Střílek: Návrh optického polymerního mikrorezonátoru, diplomová práce 2011. (udělena cena děkana)


Soubory ke sdílení