Miroslav Husák

prof. Ing., CSc.

Tel: +420-22435 2267

Fax: +420-22431 0792

E-mail: husak(at)fel.cvut.cz

Vedoucí katedry ( Head of the Department )


Výuka (Teaching)

Garant doktorského studijního oboru “Elektronika” (Garant of the doctoral study branch “Electronics”)

Garant bakalářského studijního programu v kombinované formě “Elektrotechnika, elektronika a komunikace

Garant předmětů:


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Vedoucí výzkumné skupiny Mikrosystémy (Head of Microsystems Group at the Department.)
Odborné zaměření (professional specializations) :

  • Senzory (Sensors)
  • Mikrosenzory (Microsensors)
  • Senzorové systémy (Sensor systems)
  • Mikrosystémy (Microsystems)
  • Aplikace senzorů v zabezpečovací technice (Sensor application in security systems)
  • Aplikace senzorů v životním prostředí, biomedicíně, IoT, inteligentních budovách (Sensor application in:  environment, biomedicine, IoT, intelligent buildings)
  • Napájecí zdroje typu Energy harvesting (Energy harvesting)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)
Odborný životopis

Soubory ke sdílení