David Mareš

Ph. D.

Tel: +420-22435 2356

Fax: +420-22431 0792

E-mail: maresda2(at)fel.cvut.cz

ORCID: 0000-0002-1735-4644

RVVI vedidk : 6803504


Aktualně řešené projekty :

TAČR Epsilon TH03010205 MEMS ESO – MEMS sensory s optickým snímáním (2018-2021)
TAČR Epsilon TH04020195 Mikro a nano strukturované vlnovody pro řízenou distribuci světla (2019-2021)
TAČR Trend FW01010571 Technologie LED modulů pro vláknově optické osvětlení (2020 – 2023)

Aktuální výzkum :

optické vlnovodné (nano)struktury
plasmonové nanostruktury využívající těchto jevů k ovlivnění a definovaní optických vlastností prvků a optických bio/chem senzorů


Výuka (Teaching)


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Optoelektronika (Member of Optoelectronics Group at the Department )


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)