David Mareš

Ph. D.

Tel: +420-22435 2356

Fax: +420-22431 0792

E-mail: david.mares@fel.cvut.cz

ORCID

RVVI vedidk : 6803504


Aktualně řešené projekty :

 • bilaterální spolupráce ČVUT FEL a NTUST Tchaj-wan – Surface and Waveguide Enhancement Raman Spectroscopy (SERS and WERS) for detecting trace cortisol in saliva (2023-)
 • TAČR Trend FW06010382 Pokročilé nanooptické prvky na rigidních rovinných a zakřivených substrátech pro osvětlovací systémy nové generace (2023 – 2025)
 • TAČR Trend FW06010161 Optické vláknové prvky s novými standardy optických konektorů pro bezpečnostně náročné aplikace (2023 – 2025)

Řešené projekty :

 • TAČR Epsilon TH03010205 MEMS ESO – MEMS sensory s optickým snímáním (2018-2021)
 • TAČR Epsilon TH04020195 Mikro a nano strukturované vlnovody pro řízenou distribuci světla (2019-2021)
 • TAČR Trend FW01010571 Technologie LED modulů pro vláknově optické osvětlení (2020 – 2023)

Výuka (Teaching)

A0M34NFO – Návrh fotonických obvodů

B2B34OZD – Optické zdroje a detektory záření


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Optoelektronika (Member of Optoelectronics Group at the Department )

Aktuální a dosavadní výzkum v oblastech:

 • Výzkum zaměřen na studium materiálů a technologických postupů pro opticky pasivní a aktivní vlnovody a další optické komponenty. Zesilování optického záření a rozšíření zesilovaného optického pásma zavedením dotací více optických aktivátorů jako erbia, ytterbia a bismutu s cílem vytvořit opticky zesilující širokopásmové optické komponenty a optické zesilovače.
 • Aktivity dále zahrnují návrh a měření nanofotonických integrovaných obvodů. Optické nano komponenty pro vedení záření a realizace optické vazby do nanovlnovodu. Přenosu těchto optických nano-vlnovodů vázaných přes optické nano-mřížky a optické nano-tapery.
 • Další směr výzkumu je zaměřen na optické vláknové a planární senzory pro vláknově optickou lokální detekci plynů a kapalin biologických látek v kapalinách a planární senzory využívající nanostruktur s povrchovým zesílením odezvy analytu pro povrchově zesílenou Ramanovu odezvu (SERS – Surface Enhanced Raman Spectroscopy) při univerzální a specifické detekci chemických a biologických sloučenin, zesílení interakce s aktivně zachyceným organickým i anorganickým analytem a také pro posílení fyzikálních (např. fotokatalýza) a chemických procesů (např. polymerizace).
 • Univerzální a specializované senzorové nanostruktury pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS) využívající povrchových a lokálních plasmon-polaritonových jevů a využití těchto jevů k posílení fyzikálních a chemických procesů.
 • Aplikace SERS senzorů a umělé neuronové sítě pro analýzu pokročilých 2D nanomateriálů (MXeny) a biologických sloučenin.
 • Lokální detekce plynů a kapalin pomocí speciálních (mikrostrukturních a zúžených) optických vláken.


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)