David Mareš

Ph. D.

Tel: +420-22435 2356

Fax: +420-22431 0792

E-mail: david.mares(at)fel.cvut.cz

ORCID: 0000-0002-1735-4644

RVVI vedidk : 6803504


Aktualně řešené projekty :

TAČR Trend FW01010571 Technologie LED modulů pro vláknově optické osvětlení (2020 – 2023)

International CTU Prague – NTUST Tchaj-wan project – Utilizing flexible substrates for enhanced SERS (surface-enhanced Raman scattering) detection (2021-2022)

Řešené projekty :

TAČR Epsilon TH03010205 MEMS ESO – MEMS sensory s optickým snímáním (2018-2021)
TAČR Epsilon TH04020195 Mikro a nano strukturované vlnovody pro řízenou distribuci světla (2019-2021)


Výuka (Teaching)

A0M34NFO – Návrh fotonických obvodů

B2B34OZD – Optické zdroje a detektory záření


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Optoelektronika (Member of Optoelectronics Group at the Department )

Aktuální a dosavadní výzkum v oblastech:

  • optické vlnovodné (nano)struktury
  • plasmonové nanostruktury využívající těchto jevů k ovlivnění a definovaní optických vlastností prvků a optických bio/chem senzorů a Ramanovské spekroskopie


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)