boura_fAdam Bouřa

Ing., Ph.D.

Tel: +420-22435 2335

Fax: +420-22431 0792

E-mail: bouraa(at)fel.cvut.cz


 

Výuka (Teaching)

A6M34BMS – Biomedicínské senzory
A2M34MST – Mikrosystémy
A2M34MIM – Mikrosystémy v multimediální technice
A2B34SEI – Senzory v elektronice a informatice
AE2B34SEI – Sensors in Electronics and Informatics


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Mikrosystémy (Member of Microsystems Group at the Department)


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)