stock-photo-the-printed-circuit-board-with-leds-10556308Hlavním předmětem zájmu výzkumné skupiny optoelektroniky je výzkum nových vlnovodných struktur a součástek vhodných pro řešení integrovaných optických a optoelektronických obvodů. V průběhu posledního období byly řešeny zejména tyto problematiky: příprava a ověření vlastností nových typů planárních pasivních i aktivních vlnovodů, jejich technologickým základem je aplikace různých difúzních technik ve speciálních sklech a některých optických krystalech. Příprava a výzkum vlastností nových typů planárních elektrooptických struktur pro distribuci a ovládání optického záření. Možnosti využití vybraných typů aktivních vlnovodů pro řešení planárních vlnovodných laserů a zesilovačů. Možnosti řešení některých optických a optoelektronických integrovaných struktur pro telekomunikační, měřicí a senzorové aplikace.

Výzkumná skupina optoelektroniky disponuje dvěmi specializovanými laboratořemi: laboratoří pro měření optických vlnovodných struktur, laboratoří pro výzkum optoelektronických součástek

Výzkumné aktivity

  • Příprava a měření vlastností planárních vlnovodů, jejichž příprava je založena na využití různých depozičních a difúzních technik
  • Analýza, příprava a měření vlastností nových planárních elektrooptických struktur pro distribuci a ovládání optického záření
  • Výzkum řešení integrovaných optických obvodů pro komunikační, měřící a senzorové aplikace

Projekty

Realizované projekty

Kontakt

Vedoucí vědecko-výzkumné skupiny: Vitězslav Jeřábek.

Členové skupiny:

V.Jeřábek, Z. Burian, V. Prajzler

Responsible person: Vítězslav Jeřábek