Tomáš Benka

Ing.

Tel: +420 22435 2262+421 911 471 713

E-mail: benkatom(at)fel.cvut.cz


Téma doktorské práce (Thesis topic): PIXEL DETECTOR DESIGNED IN SOI CMOS TECHNOLOGY

Ing. Tomáš Benka (1990) absolvoval v roce 2014 magisterský studijní odbor Informatizace a automatizace procesů v průmyslu na MTF STU v Trnave, od roku 2014 je studentem doktorského studijního oboru Elektronika na Katedře mikroelektroniky ČVUT. V současné době se zabývá studiem polovodičových detektorů a návrhem jednotlivých funkcionálních bloků pro front-end integrované obvody křemíkových senzorů řešené v hluboko submikrónových CMOS technologiích. Problematika je řešená na pracovisku FJFI ČVUT. Absolvované workshopy a stáže: Electric vehicles course in KU Leuven (Belgicko),  aktivní účast na experimentu ATLAS (CERN), workshop skupiny RD53 (CERN) a workshop IC analog design v Lausanne organic cbd nugs.

Školitel (Tutor): doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

Školitel specialista (Tutor):  Ing. Miroslav Havránek, Msc., Dr. Rer. Nat


Výuka (Teaching)


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Mikrosystémy (Member of Microsystems Group at the Department)


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)

Truemedical.co.uk yasmin