Jan Novák

Ing., Ph.D.

Tel: +420-22435 2471

Fax: +420-22333 4792

E-mail: novakj2(at)fel.cvut.cz

Tajemník katedry ( Secretary of the Department )


Výuka (Teaching)

A2M34NIS – Návrh integrovaných systémů
A2M34SIS – Struktury integrovaných systémů
A0M34NNZ – Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku
A0B34PPN – Principy a pravidla elektronického návrhu
A2B34IAE – Inteligentní aplikovaná elektronika


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Mikrosystémy (Member of Microsystems Group at the Department)


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)

Soubory ke sdílení