jerabek_f

Vítězslav Jeřábek

doc. Ing., CSc.

Tel: +420-22435 2317

Fax: +420-22431 0792

E-mail: jerabek(at)fel.cvut.cz

ORCID ID: 0000 – 0002 – 4212 – 7574


Pozice (Position)

Associate professor – Department of Microelectronics

Výuka (Teaching)

B2B34OZD – Optické zdroje a detektory záření
B2M34PIO – Planární integrovaná optika      BE2M34PIOA – Planar Integrated Optics
A8M34OEP – Optoelektronika a fotonika
A0M34NFO – Návrh fotonických obvodů
XP34IO – Integrovaná optika
XP34TOS – Technologie optoelektronických součástek
XP34CNO – Krystaloptika a nelineární optika

XP34ORD – Detektory a detekce optického záření

XP34RSD – Zdroje záření a fotodetektory pro integraci

XP34SRS – Polovodičové zdroje záření

XP34TOS – Technologie optoelektronických součástek

A2M34PIO – Planární integrované optika http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/46/77/p4677706.html


PhD studenti (PhD studens)

Aktuální (Current)

Jiří Šmejcký

Dřívější (Former)

Ing. Julio Armas Arciniega, PhD – 2011 The optical and optoelectronical micromodules for WDM hybtid optoelectronic receiver with volume holographic grating

Ing. Ondřej Barkman, PhD – 2019 Er-Yb doped active optic Y splitter realized by diffusion waveguides with Ag – Na ion Exchange

Ing. David Mareš, PhD – 2020 Optické periodické planární struktury s povrchovým tvarováním polymerové vrstvy

Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Optoelektronika (member of Optoelectronics Group at the Department )

  • Design, implementation and measurement of planar optically active and periodic integrated optical and optoelectronic structures for informatics and their spectral and dynamic properties.
  • Optical and optoelectronic components for optical multiplex information systems and for optical processing.
  • The research of properties and using of polymers and optically active glasses for integrated optics structures.

Publikace (Publications)

V.Jeřábek is autor or co-author of many than 150 scientific publications 22 journal papers with impact factor,
53 publications are registered in WoS.


Vynálezy (Inventions)

  • V.Jeřábek “Generátor pulzů“, PV 2654 – 80, AO 209 750,1982
  • V.Jeřábek, J.Libicher ” Zapojení pro asynchronní přenos informace“, PV 4225 – 81, AO 216 777,1984
  • I.Huttel, V.Jeřábek, F.Továrek ” Zařízení k optickému měření frekvence otáčení klece valivého ložiska“, PV 2897 – 83, AO 234 064, 1987
  • Jeřábek, V. Prajzler, K. Bušek, J. A. Arciniega: „Integrovaný optoelektronický transceiver pro účastnickou stranu sítě typu PON-FTTH“, České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická, Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, ČR. Číslo patentu 302 146, 4.10. 2010.

Soubory ke sdílení