David Mareš

Ing.

Tel: +420-22435 2356

Fax: +420-22431 0792

E-mail: maresda2(at)fel.cvut.cz


Téma doktorské práce (Thesis topic): Optické periodické planární struktury s povrchovým tvarováním polymerové vrstvy

(Optical Periodical Planar Structures made by Surface Shaping of a Polymer Layer)

Školitel (Tutor):  doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc.


Výuka (Teaching)


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Optoelektronika (Member of Optoelectronics Group at the Department )


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)