makVG20102015015 – Miniaturní inteligentní analyzační systém koncentrací plynů a škodlivých látek, zejména toxických (2010-2015, MV0/VG)

Výzkum a vývoj inteligentního miniaturního analyzačního systému koncentrace plynů a nebezpečných látek s multisenzorovým variabilním uspořádáním. Řešení je založeno na inteligentních senzorech a elektronice, technologiích MEMS. Bezdrátová komunikace umožňuje přenos informace, systém je určený pro ochranu osob i majetku, přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Novost projektu je v uplatnění perspektivních senzorových technologií, inteligentním rozhodování, variabilitě a kompaktnosti.

Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
Řešitel Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (státní příslušnost: CZ – Česká republika; tel.: 00420224352267; fax: 00420224310792; vedidk: 8536112)

Odkaz na publikační výstupy v IS VaVaI

Popis aplikačního softwaru (kategorie ASW)