Stanislav Popelka

Ing.

Tel: +420-22435 3911

Fax: +420-22431 0792

E-mail: popelsta(at)fel.cvut.cz


Téma doktorské práce (Thesis topic): Vliv radiačních poruch na výkonové součástky na bázi SiC

Školitel (Tutor): Prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.


Výuka (Teaching)

B2M34VKE – Výkonová elektronika


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Polovodičová elektronika (Member of Electron Device Group at the Department)


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)