jirasek_fLubor Jirásek

Ing., CSc.

Tel: +420-22435 2264
E-mail: jirasek(at)fel.cvut.cz
Pedagogický referent katedry


Kvalifikace (Qualification)

1978      Ing.       ČVUT, FEL, obor Sdělovací elektrotechnika, specializace elektronika
1983      CSc.       ČVUT FEL Praha, obor Radioelektronika


Profesní kariera (Professional career)

1978 – 1979         Stážista ČVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1979 – 1981         Interní aspirant ČVUT FEL, katedra mikroelektroniky, Praha
1981 – 1982         Vědecký asistent, katedra mikroelektroniky, ČVUT FEL, Praha
1982 – dosud      Odborný asistent, ČVUT FEL, Praha


Výuka (Teaching)

A2B34ELP – Elektronické prvky
A0M34NNZ – Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku
XP34PED – Perspektivní elektronické součástky

Od začátku se zapojil jako cvičící do výuky předmětu Elektronické prvky, v letech 1983–7 a 1991-4 byl pověřen vedením přednášek a 1983-1994 cvičení v předmětu Silnoproudá mikroelektronika, v letech 1988–92 přednášel a cvičil předmět Elektronika materiálů I.  V letech 1993-1997 se podílel na cvičeních předmětu Fyzikální elektronika. Od roku 1993 do roku 2008 přednášel a cvičil předmět Aplikace výkonových součástek. V roce 1998 a od r. 2000 do 2008 byl pověřen vedením přednášek předmětu Elektronické součástky. Od r. 1995 do roku 2011 se podílel na cvičeních předmětu Elektronika a dosud na cvičeních Napájecí zdroje v elektronice a Elektronické prvky. V posledních dvou letech přednáší předmět Elektronika pro kombinovanou formu bakalářského studia. Od počátku svého působení na katedře vedl více jak 72 diplomantů105 bakalantů.  V letech 1979-86 organizoval Studentskou vědeckou a odbornou činnost (SVOČ) na fakultě, organizoval dvě celostátní kola a podílel se na organizaci mezinárodního kola SVOČ.  Vedl také několik studentů středoškolské SOČ.


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Mikrosystémy (Member of Microsystems Group at the Department)

Začal pracovat ve skupině Doc. Kodeše, kde spolupracoval na problémech diagnostiky výkonových součástek zejména ve spolupráci s ČKD polovodiče a Fyzikálním ústavem ČSAV. Posléze pracoval ve skupině Mikrosystémy, kde řešil otázky polovodičových detektorů UV záření a spolupracoval při řešení problémů diagnostiky a léčení nádorových onemocnění pomocí fotodynamické terapie a prevence UV ozáření s Kožní klinikou FVL Karlovy university a ČAV. V poslední době se zabýval i návrhem, výrobou a testováním materiálů pro umělé svaly.

Členství v domácích a zahraničních odborných orgánech a organizacích

Člen ČSVTS, člen JČSMF, člen FVS JČSMF a JČMF, člen spolku Elektra a člen předsednictva, nyní člen revizní komise Elektry.

Zahraniční působení

V roce 1980 zaškolení na práci na iontovém implantátoru u firmy Balzers, 1993 vědecko-pedagogický pobyt na Bournemouth University (3 měsíce),  York University (3 měsíce).

Ocenění

Cena rektora a děkana za vedení Studentské vědecké a odborné činnosti, diplom za nejlepší prezentaci na Mezinárodní konferenci Světlo 2000.


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)