Jiří Šmarhák

Ing.

Tel: +420-22435 2262

Fax: +420-22431 0792

E-mail: smarhjir(at)fel.cvut.cz


Téma doktorské práce (Thesis topic): Uhlíkové nanostruktury

Školitel (Tutor): doc. RNDr. Jan Voves, CSc.


Výuka (Teaching)

A2M34NAN – Nanoelektronika a nanotechnologie


Výzkumné aktivity (Research Activities)

Člen výzkumné skupiny Polovodičová elektronika (Member of Electron Device Group at the Department)


Publikace (Publications)

Seznam publikací (aktuální seznam V3S) (Publications)