Mobilní analyzátor plynů

Výzkumná skupina prof. Husákamak úspěšně zakončila projekt MV věnovaný návrhu mobilního analyzátoru plynů, zejména toxických.

Výzkum a vývoj inteligentního miniaturního analyzačního systému koncentrace plynů a nebezpečných látek s multisenzorovým variabilním uspořádáním. Řešení je založeno na inteligentních senzorech a elektronice, technologiích MEMS. Bezdrátová komunikace umožňuje přenos informace, systém je určený pro ochranu osob i majetku, přispívá ke zvýšení bezpečnosti. Novost projektu je v uplatnění perspektivních senzorových technologií, inteligentním rozhodování, variabilitě a kompaktnosti.

Stránka projektu